Daily vocab - दैनिक शब्दावली - English Hindi Marathi - 6 Jully 2019

Daily Vocab
दैनिक शब्दावली
६ जुलै २०१९

Daily Vocab

1. Emphasis 
  • हिंदी अर्थ : ज़ोर / प्रमुखता / बल
  • मराठी अर्थ : भर देणे / विशेष जोर देणे / महत्व देणे
2. Concerted:
  • हिंदी अर्थ : ठोस / सम्मिलित / अनुकूल
  • मराठी अर्थ : नियोजित / एकमताने ठरलेला
3. Preface :
  • हिंदी अर्थ : प्रस्तावना / मुखबंध / भूमिका
  • मराठी अर्थ : प्रस्तावना
4. Stride :
  • हिंदी अर्थ : छलाँग / लंबा डग / प्रगति
  • मराठी अर्थ : लांब टांगा टाकणे / लांब टांगा टाकत चालणे
5. Certainty :
  • हिंदी अर्थ : यक़ीन / निस्संदेह / निश्चित रूप से
  • मराठी अर्थ : निश्चितता / खात्री