Daily vocab - दैनिक शब्दावली - English Hindi Marathi - 5 Jully 2019

Daily Vocab
दैनिक शब्दावली
५ जुलै २०१९
Daily Vocab

1. Embark 
  • हिंदी अर्थ : प्रारंभ करना / जहज़ पर चढ़ना
  • मराठी अर्थ : आरंभ / जहाजात प्रवेश करणे
2. Stimulus :
  • हिंदी अर्थ : प्रोत्साहन / प्रेरणा
  • मराठी अर्थ : प्रेरणा / प्रोत्साहन
3. Inevitable :
  • हिंदी अर्थ : अपरिहार्य / अनिवार्य / अटल
  • मराठी अर्थ : अटळ / टाळता न येणारी
4. Futile :
  • हिंदी अर्थ : व्यर्थ / निष्फल / निरर्थक
  • मराठी अर्थ : निष्फळ / निरुपयोगी / विशेष काही करू न शकणारा
5. Reluctant :
  • हिंदी अर्थ : अनिच्छुक / असन्तुष्ट
  • मराठी अर्थ : नाखूष