Daily Vocab - दैनिक शब्दावली - English To Hindi/ Marathi

Daily Vocab
दैनिक शब्दावली1. Inadequate : हिंदी अर्थ : अपर्याप्त 
                         मराठी अर्थ : अपुरी 

2. Substantive : हिंदी अर्थ : स्वतंत्र / मूल
                         मराठी अर्थ : खरे अस्थित्व असणारा / स्वतंत्र

3. Anticipated : हिंदी अर्थ : प्रत्याशित / अपेक्षित
                         मराठी अर्थ : अपेक्षा / एखादी गोष्ट होईल असे वाटणे

4. Glaring : हिंदी अर्थ : स्पष्ट / अतिस्पष्ट
                    मराठी अर्थ : अत्यंत प्रखर / डोळ्यांना असह्य वाटणारा 

5. Deliberation : हिंदी अर्थ : विवेचना / सोच-विचार 
                         मराठी अर्थ : चर्चा / विचारविनिमय